Olen lastega oma 14-aastase lasteaiaõpetajakarjääri jooksul läbi viinud erinevaid kokandustegevusi, viimasel 2-l aastal Toidukooli juhendades on tegevuste hulk veelgi kasvanud. Oma kogemusest lähtudes soovitan lastega kokkamist kõigile, kuna see on lihtsalt TORE.

Lisaks vahvale koosveedetud ajale on kokkamine mitmeti kasulik tegevus, mis arendab laste oskusi ja loob toredaid mälestusi. Järgnevalt on välja toodud mõned valdkonnad, mille arengut kokkamine soodustab. Kokates:

  1. Arenevad peenmotoorsed oskused. Munakoore purustamine või mõõtekruusi täitmine ja tasandamine on keerulised ülesanded. Kokkamine pakub teisigi suurepäraseid võimalusi peenmotoorsete oskuste parandamiseks ja käelihaste arendamiseks.
  2. Suureneb sõnavara ja paraneb keeleoskus. Kokates tuleb lastel järgida retsepte, mõista juhiseid, saada aru kokanduse terminitest ja ühiskokkamistes üksteisega suhelda.
  3. Saavad matemaatilised oskused praktilise väljundi. Kokkamine hõlmab endas mahu- ja ajaühikute tundmist ning erinevaid arvutustegevusi.
  4. Muutuvad lapsed teadlasteks, kes uurivad tooraineid, märkavad värvi- ja vormimuutusi, teevad vaatlusi ja katseid (mis siis saab, kui kasutada küpsetamisel liiga kõrget temperatuuri või liiga palju küpsetuspulbrit).
  5. Areneb loovus. Kokkamine pakub mitmekesiselt võimalusi retseptiloomest toidu väljapanemise ja kaunistamise kunstini.
  6. Saavad lapsed mitmekesiseid sensoorseid kogemusi. Kokkamistegevused ergutavad laste kõiki meeli. Tore on maitsta, nuusutada, kuulata ja vaadelda ning nautida kokandusmaailma mitmekesisust.

Oma pikast kogemusest lähtuvalt väidan, et köök on ülihea õpikeskkond, kus lapsel on peale kasuliku ka väga tore. Kokkamise käigus kasvavad enesekindlus ja paranevad nn eluoskused. Lisaks kõigele on kokkavad lapsed üldiselt oma toidvalikutes terviseteadlikumad.